Kksrsb Logo
Version 2.6
 1. Admin Poliçe arama ekranında Kısa süreli poliçelerin raporlanabilmesi için Gün filtresi eklendi
 2. AYNI PLAKAYA AİT BİRDEN FAZLA AKTİF 3.ŞAHIS&KASKOLAR Raporu nun adı, CELİŞEN POLICELER RAPORU diye değiştirildi ve 1 plakaya 1 yıl içinde 1den fazla kısa dönem police çıkarılıyormu gösteren kolon eklendi.
 3. Poliçe Değer raporuna şirketlere fatura basım özelliği eklendi
 4. Admin kullanıcısı için Poliçe Değer Detay raporu eklendi
 5. Şirketler tarafından sisteme yüklenen verilerin web sitesinde önceki veri işleme sistemine göre düzenlenmesi sağlandı.
 6. Baz Fiyatlar için Toplu giriş ekranı eklendi.
 7. WebServis: Poliçe yüklemede gelen CC(EnginePower) bilgisi hatalı ise hata kodu döndürülmesi eklendi
 8. WebServis: Poliçe yüklemede Plaka No ve Plaka ülke no kural ve kontrolleri eklendi
 9. WebServis: Poliçe ve Hasar yüklemede Kimlik/Pasaport No ve Ülke kodu kural ve kontrolü eklendi
 10. WebServis: Poliçe yüklemede Baz Fiyat %10 altında veya %20nin üstünde kontrolü eklendi
Version 2.5
 1. Admin kullanıcısı için Poliçe ve Hasar Değer raporu eklendi.
 2. Admin kullanıcısı için Sorunlu Poliçe raporu eklendi.
 3. Her günün sonunda veri işlem özetinin mail olarak iletilmesi eklendi.
 4. Sadece Kullanıcı ve Yönetici hesaplarında, herhangi bir plaka sorguladıktan sonra, plakayı silip tekrar sorgulaya basıldığı zaman, sistem tüm plakaları listeliyordu. Düzeltildi.
 5. Şirketler tarafından sisteme yüklenen verilerin web sitesinde önceki veri işleme sistemine göre düzenlenmesi sağlandı.
 6. Baz fiyat giriş ekranı kaydet yaptıktan sonra sıfırlanmayacak şekilde düzeltildi.
 7. Aynı plakalı aracın bitmemiş policesi var iken poliçe, en erken bitimine 1 ay kala yenilenebilir. Aksi durumda hata kodu dönülecek şekilde değiştirildi.
Version 2.4
 1. Geriye dönük hasar ve poliçe bilgilerini bulabilmek için Tarihsel Poliçe lookup tablosu (POLICY_HISTORY) yaratıldı. Webservis ve websitesindeki tüm Poliçe ve hasar bilgisi sorguları bu tablodan kontrol edilerek yapılacak.
 2. Veritabanı, mevcut bilgilerden doğru şekilde bu tabloya tarihsel bilgi aktarımı için script hazırlarak güncellendi.
 3. Her poliçe giriş veya değişikliğinde bu tablo güncellenecek şekilde webservis düzenlendi.
 4. 07/01/2014 tarihinden itibaren versiyon 2.4 yayınıyla birlikte, websitesinden gönderilmekte olan poliçe ve hasar bilgileri gönderilebilecek ancak dikakte alınmayacaktır.
 5. Poliçe ve hasar bilgileri, artık webservis (http://servis.kksbm.org/service.asmx) aracılığıyle gönderilmesi durumunda veritabanına yazılacak.
 6. Kullanıcı tanımlarken kullanıcı rolü webservice olduğu zaman, birden fazla mail adresi girilebilmesine izin verildi.
 7. Webservis fonksiyonları v1.5 versiyonu ile yukarıdaki linkte yayınlandı.
Version 2.3
 1. 3.Şahıs&Kasko sorgulamada Kasko Bedeli detayının görüntülenebilmesi sağlandı.
 2. 3.Şahıs&Kasko sorgulamada Poliçe ve Hasar Bilgileri tek bir sorgulamada alt alta gözükme imkanı sağlandı.
 3. 3.Şahıs&Kasko sorgulamada geçerli olan poliçe yeşil, geçerli olmayan poliçe kırmızı renk ile belirtildi.
 4. Acente Liste sayfasına acente şirketleri detayı eklenmiştir.
 5. Şüpheli Hasar ve Şüpheli Poliçe Raporlarına export Excel,Word,PDF fonksiyonları eklenmiştir.
 6. 3.Şahıs&Kasko sorgulamada Sigorta Primi, Asistan Ücretleri, Diğer Ücretler ve Kasko Bedeline ; Para Birimi detayı eklenmiştir.
 7. Üretilen Prim ve Hasar (Detaylı) Raporunu daha hızlı alma imkanı sağlanmıştır.
Version 2.2
 1. Şirket ekleme/güncelleme sayfasında IP Adres alanı eklendi.
 2. Kullanıcı güncelleme sayfasında WebServisde erişebileceği fonksiyonları yetkilendirme opsiyonu eklendi.
Version 2.1
 1. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko sorgulamada zeyil detayının görüntülenebilmesi sağlandı.
 2. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko ve hasar sorgulamalarının bir sayfada yapılabilmesi sağlandı.
 3. Acente ekleme/güncelleme sayfasında Acente Sicil Kaydını acenteye bağlamak için kullanılan ¨Acente Kodu¨ yerine ¨Acente Sicil Numarası¨ kullanıldı.
 4. Acente Sicil Kayıt Belgesi yazdırma tasarımındaki ¨Acente Kodu¨ alanı kaldırıldı.
 5. Acente Sicil Kayıt ekleme/güncelleme ve listeleme sayfalarında ¨Acente Kodu¨ alanı kaldırıldı.
 6. Kullanıcı güncelleme sayfasında acente değiştirebilme imkanı sağlandı.
 7. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için ilgili işlem menülerinin şirket seçimi yapıldıktan sonra görüntülenmesi sağlandı.
 8. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için ilgili acente birden fazla şirkete bağlı olmasa bile şirket seçim sayfasının görüntülenmesi sağlandı.
 9. Acente sicil kayıt sayfasına ¨İlgili Acente Oluşturulsun¨ alanı eklenerek aynı bilgilerle acente kaydı oluşturabilme imkanı sağlandı.
 10. Acente sicil kayıt listesine ¨Acente Kaydı" kolonu eklenerek ilgili acente kaydının var olup olmadığının görülebilmesi sağlandı.
 11. Acente listesine ¨Acente Sicil No¨ kolonu eklendi.
 12. Tüm kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko ve hasar sorgulamalarında araç bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlandı.
 13. Mesajlarım ekranına ¨Gönderen¨ kolonu eklendi.
 14. Raporlar menüsüne ¨Aynı Plakaya Ait Birden Fazla Aktif 3.Şahıs&Kaskolar¨ raporu eklendi.
 15. Kullanıcı ekleme/güncelleme sayfasına ¨Kullanıcı¨ rolü için ¨Sorgulama Yetkisi¨ alanı eklendi; kullanıcı ekranında menünün bu yetkiye göre getirilmesi sağlandı.
 16. Kullanıcı ekleme/güncelleme sayfasına ¨Yönetici¨ rolü için ¨Veri Aktarım Yetkisi¨ ve ¨Sorgulama Yetkisi¨ alanları eklendi; şirket yöneticisi ekranında menünün bu yetkilere göre getirilmesi sağlandı.
 17. Bir kullanıcı sisteme giriş yapmış iken aynı kullanıcı adı ile yapılacak başka girişlerin engellenmesi sağlandı.
 18. Kullanıcı ekleme/güncelleme sayfasına ¨Kullanıcı¨ ve "Yönetici" rolleri için ¨Müşteri Bilgi Formu Yetkisi¨ alanı eklendi; kullanıcıve yönetici ekranlarında menünün bu yetkiye göre getirilmesi sağlandı.
 19. Kullanıcı rollerine TEAP web servis kullanıcıları için WebServis rolü eklenmiştir.
 20. Tanımlamalar/İçerik Yönetimi menüsüne İçerik Ekleme, Güncelleme ve Listeleme sayfaları eklendi; Misyon&Vizyon, Neden KKSBM, Üyelerimiz ve İletişim sayfalarının bu sayfalar aracılığıyla güncellenmesi sağlandı./
 21. Tanımlamalar/İçerik Yönetimi menüsüne Tüzük Ekleme, Güncelleme ve Listeleme sayfaları eklendi; Tüzük sayfasının bu sayfalar aracılığıyla güncellenmesi sağlandı./
 22. Tanımlamalar/Baz Fiyatlar Ekleme ve Güncelleme sayfalarına Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanları eklendi.
 23. Tanımlamalar/Baz Fiyatlar Listeleme sayfasına Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi kolonları eklendi, Listenin şirket seçimine göre filtrelenebilmesi sağlandı.
 24. Müşteri Bilgi Formu sayfasında poliçe sahibi ve yetkili sürücüler için Ehliyet Numarası ve Ehliyetin Verildiği Tarih alanları eklendi.
 25. Müşteri Bilgi Formu Ekleme ve Özet sayfalarında TEAP hesaplama formulü yeni tüzüğe göre güncellendi.
Version 2.0
 1. Şirket yükleme özetlerinde boş hasar, dolu hasar ve hiç gönderilmeyen hasarlar farklı şekilde işaretlendi.
 2. Acente eklemede birden fazla şirket seçilebilmesi sağlandı. Şirket yöneticisi ya da kullanıcı giriş yaptığı zaman eğer ilgili acente birden fazla şirkete bağlıysa aktif şirketi seçebilmesi sağlandı.
 3. Arayüzde tüm ¨Firma¨ sözcükleri ¨Şirket¨ sözcüğü ile değiştirildi.
 4. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için hasar sorgulama ekranında muallakta olan dosyaların tahmini değerinin gösterilmemesi sağlandı.
 5. 3.Şahıs&Kasko ve hasar sorgulamada kimlik numarasına göre arama yapılabilmesi sağlandı.
 6. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko ve hasar sorgulamada ad&soyad, kimlik numarası ve plaka dışındaki sorgulama alanları kaldırıldı.
 7. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar tarafından yapılan sorgulamalarda, sorgulama sonucunda eğer bir bilgiye ulaşılıyorsa yapılan sorgulamanın şirket, acente ve kullanıcı bazında loglanması sağlandı.
 8. Admin tarafından sorgulama loglarının raporlanabilmesi sağlandı.
 9. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko sorgulamada sadece güncel olan poliçelerin listelenmesi sağlandı.
 10. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko sorgulama sayfasında zeyil kısmı kaldırıldı.
 11. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için 3.Şahıs&Kasko sorgulama sayfasına şirket kodu kolonu eklendi.
 12. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için tüm sorgulamalarda dosya oluşturma butonları kaldırıldı.
 13. Teknik personel ekleme/güncelleme ve listeleme sayfaları eklendi. Kaydedilen teknik personel için teknik personel ve eğitim belgelerinin PDF dosya formatında indirilebilmesi sağlandı.
 14. Kullanıcı ekleme/güncelleme sayfasına kimlik numarası alanı eklenerek varolan bir teknik personel belgesinin kullanıcıya bağlanması sağlandı.
 15. Acente sicil kaydı ekleme/güncelleme ve listeleme sayfaları eklendi. Kaydedilen acente sicil kayıtları için acente sicil kayıt belgesinin PDF dosya formatında indirilebilmesi sağlandı.
 16. Acente ekleme/güncelleme sayfasına acente kodu alanı eklenerek varolan bir acente sicil kaydının acenteye bağlanması sağlandı.
 17. Şirket yöneticisinin acente ekleme/güncelleme ve silme yetkileri kaldırıldı.
 18. Şirket yöneticisinin kullanıcı ekleme/güncelleme ve silme yetkileri kaldırıldı.
 19. Kullanıcılar için 3.şahıs&kasko ve hasar sorgulama yetkisi eklendi.
 20. Kullanıcı listelemede varsayılan satır sayısı 50 olarak değiştirildi.
 21. Kullanıcı listelemede kullanıcının bağlı olduğu şirketler kolonu eklendi.
 22. 3. şahıs&kasko sorgulama sayfasına kapsam kolonu eklendi.
 23. 3. şahıs&kasko sorgulama ve hasar sorgulama sayfalarında şirket kodu yerine şirket adının görüntülenmesi sağlandı.
 24. 3. şahıs&kasko ve sorgulama yüklemelerinde, eksik bilgiye sahip yüklemeleri tespit etmek amacıyla, başlık ve detay bilgilerinin loglanması ve admin tarafından raporlanabilmesi sağlandı.
 25. Şirket bazlı 3. şahıs&kasko yüklemelerinde düzenlenen poliçenin 3 iş günü içerisinde yüklenmemesi halinde cezalı olarak işaretlenmesi ve admin tarafından raporlanabilmesi sağlandı.
 26. Şirket bazlı hasar yüklemelerinde başvurusu yapılan hasar bilgisinin 3 iş günü içerisinde yüklenmemesi halinde cezalı olarak işaretlenmesi ve admin tarafından raporlanabilmesi sağlandı.
 27. Şirket yöneticisi ve kullanıcılar için hasar sorgulamada iptal olan hasarların görüntülenmemesi sağlandı.
Version 1.5
 1. Periyodik şifre değiştirme sorunu çözüldü.
 2. Baz fiyat eklemede eklenen fiyatın tüm şirketler için uygulanması sağlandı.
 3. Tarife listeleri ¨kod + tarife adı¨ şekline getirildi.
 4. Çıkış yapılırken güvenlik resminin yenilenmesi yapıldı.
 5. Müşteri bilgi formunda ¨Named¨ ve ¨Any¨ alanları - ¨İsme Göre¨ ve ¨Herhangi Kişi¨ şekline getirildi.
 6. Tüm ülke listelerinde sıralama yapıldı (KKTC, Türkiye, Güney Kıbrıs ve alfabetik sıraya göre).
 7. Müşteri bilgi formunda koltuk sayısı alanı ¨1 + ¨ koltuk sayısı şekline getirildi
 8. Ana sayfada ¨Yönetmenlik¨ menüsü ¨Tüzük¨ olarak değiştirildi.
 9. Poliçe arama sayfasında ¨Poliçe Sorgula¨ ¨Sorgula¨ olarak değiştirildi
 10. Tarih alanlarında meydana gelen yıl seçme sorunu çözüldü.
 11. Müşteri bilgi formunda ¨Poliçe Sahibi¨ bloğu ¨Poliçe Sahibi (Koçan Sahibi)¨ olarak değiştirildi.
 12. Tüm sayfalarda plaka numarası girişinde yalnız harf + rakam girilmesi sağlandı.
 13. Müşteri bilgi formunda ¨Kasko¨ veya ¨Kısmı-Kasko¨ seçilirken para birimi listesinin görüntülenmesi sağlandı.
 14. Müşteri bilgi formunda TEAP hesaplama sorunu çözüldü.
 15. Sayfa tasarımlarında düzenlemeler yapıldı.